Bizimle iletişime geçin

Emek

SES Dersim Şubesi, kamu emekçilerine yönelik sürgün saldırısını protesto etti

SES Dersim şubesi, mahkeme kararını tanımayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt’un kamu emekçilerine yönelik sürgün saldırısını yaptıkları açıklama ile protesto etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Dersim Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan hukuksuzluklara karşı Seyit Rıza Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. “Sosyal Hizmetlerde, Siyasi Kadrolaşmaya, Baskı, Sürgün ve Mobbinge Hayır!” pankartının açıldığı açıklamaya çok sayıda kişi katıldı. Açıklamayı SES Dersim Şubesi adına Serap Kahraman okudu.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde 4’ü kadın 5 üyelerinin kurum önünde basın açıklamasına katıldıkları için İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından sürgün edildiğini hatırlatan Kahraman, “Sendikamız tarafından bu usulsüzlük birçok defa basın açıklamaları ve sosyal medya eylemleri ile gündeme getirilmiş ve süreç sizlerle paylaşılmıştır. Sendika avukatlarımızın sürgün edilen üyelerimiz için liyakatsiz il müdürü Ali Ekber Yurt’a karşı açtığı dava Mayıs ayı içerisinde tüm üyelerimizin eski görev yerlerine iadesi ile sonuçlanmış ve haklı olduğumuz bir kez daha anlaşılmış, idari mahkemelerce de tasdik edilmiştir. Ali Ekber Yurt’un ihtiyaca yönelik olduğunu iddia ettiği sürgünlerin asıl amacının sendika üyelerini cezalandırmak olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bir kez daha göstermiş oldu ki emekçiler sırtını siyasi makamlara dayayan liyakatsiz müdürlere boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Çocuk istismarcısı müdür Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt tarafından korunuyor”

Kahraman,31 Mart tarihinde sendikamızın yayınladığı basın metninde “yatılı kuruluşlardaki çocuk istismarı iddialarının üzerinin örtüldüğünü, çocuk istismarından soruşturulan müdürün aynı kurumda görevine devam ettiğini, birçok işlemde evrakta sahtecilik iddialarını” basın ve kamuoyu ile paylaşmamızın ardından, Ali Ekber Yurt, sendikamızı ve üyelerimizi hedef alarak, sendika yöneticimize kurum koridorlarında bağırarak hakaretler savurmuştur. Yaptığımız başvuruya istinaden Valilik tarafından açılan idari soruşturmada, yetkili makamlarca korunup kollanmıştır” dedi.

Erzincan İdari Mahkemesi’nin üyelerimizin eski görev yerlerine iade edilmesi kararının ardından, sürgün edilen 2’si kadın 3 üyemiz, daha eski görev yerlerine geri dönmeden il müdürü Ali Ekber Yurt tarafından üyelerimizi sürgün etmek için açılan Pülümür Sosyal Hizmet Merkezine tekrar sürgün edildiğini kaydeden Kahraman, açıklamanın devamında şunları söyledi: “Daha önce yaptığımız basın açıklamalarında en az nüfusa sahip olan Pülümür ilçemize açılan bu kurumun, emekçileri cezalandırmak için açıldığını, hizmet alanı olarak dahil edilen Nazımiye ilçesinden Pülümür ilçesine toplu taşımanın dahi olmadığını, sadece il merkezine en uzak ilçe olduğu için liyakatsiz il müdürü tarafından seçildiğini ifade etmiştik. İl müdürü Ali Ekber YURT yine kendisine yakışanı yaparak hukukun üstünlüğünü çiğnemiş, üyelerimiz hakkında alınan göreve iade kararı idarece uygulanmadan Pülümür ilçesine sürgünleri için Valilik Onaylarını almıştır. Pülümür ilçesine giden toplam 4 meslek elemanının hepsinin sendika üyemiz olması, daha önce sürgün edilen 3 üyemizin görevlerine başlamadan Pülümür ilçesine yeni sürgün kararlarının alınması tesadüf değildir. Ali Ekber Yurt üyelerimize karşı düşmanca bir tavır içerisinde hiçbir yasal gerekçe ve usul gözetmeden, baskı, mobbing ve sürgünlerle cezalandırma amacı gütmektedir.

Ali Ekber Yurt tarafından kamu hizmeti olarak sunulan Pülümür Sosyal Hizmet Merkezi’ne hizmet alanı olarak dahil edilen Nazımiye ilçesindeki vatandaşlara ve dezavantajlı bireylere başvuru merkezi olarak Pülümür ilçesi gösterilmektedir. Ancak Nazımiye ilçesinden Pülümür ilçesine toplu taşıma ile ulaşım imkanı dahi bulunmamakta, Nazımiye ilçesindeki dezavantajlı bireyler sosyal hizmetlere dair iş ve işlemlerinin yürütülmesi için maddi ve manevi olarak zarara uğratılmaktadır. Maalesef Ali Ekber Yurt’un nazarında sosyal hizmetin niteliği de vatandaşın ve emekçilerin mağduriyeti de hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Çalıştığı iş yerinde hiçbir hakkaniyet ve eşitlik gözetmezken kendisini kanaat önderi olarak niteleyen Ali Ekber YURT, dedelik makamını da kendi çıkarlarına ve koltuğunu koruma kaygısına alet etmektedir. Toplumsal olarak bütünleştirici ve hak gözetici olması beklenen Ali Ekber YURT, Dersim’de emekçilerin hakkını alabilmek için hakkında en çok dava açılan il müdürü olma mertebesine erişmiştir.

 Ali Ekber Yurt’a Tunceli valiliğinden arama kurtarma başarı ödülü!

Tüm bu mahkeme kararlarına, kurum içerisindeki bütün usulsüzlük iddialarına ve il müdürü hakkında açılan birçok soruşturmaya rağmen, İl Müdürü Ali Ekber YURT görevde tutularak neden bu suçlara yetkili makamlarca ortak olunmaktadır? Yaptığı usulsüzlüklere rağmen, Valilik tarafından birçok defa sebepsizce Başarı Belgeleri ile ödüllendirilmektedir. Ali Ekber YURT afet bölgesinde bir gün bile durmamış olmasına rağmen, hizmet alanı bile olmamasına rağmen “arama kurtarma faaliyetleri” gibi farazi bir başlık altında başarı belgesine Valilik tarafından layık görülmüştür. Buradan İl müdürü Ali Ekber YURT’a, Tunceli Valiliğine ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına şunu hatırlatmak istiyoruz. Mobing anayasamızda, 657 sayılı devlet memurları kanununda ‘insan hakları evrensel beyannamesin’de yer alan eşitlik, hakkaniyet ve iyi niyet ilkelerine aykırılıkla işlenen bir suçtur. Bu usulsüzlüklere imza atan il müdürü Ali Ekber Yurt’un görevde tutulması, sosyal hizmet emekçilerini cezalandırmak için keyfi olarak talep edilen ve hizmet odaklı olmayan Pülümür Sosyal Hizmet Merkezinin açılmasına onay verilmesi, yapılan usulsüzlüklerin ve kamu zararlarının görmezden gelinerek liyakatsiz müdürlerin herhangi bir başarı göstermeden belgeler ile ödüllendirilmesi kabul edilmez.

Biz emekçiler mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. Ali Ekber YURT tarafından yapılan keyfi sürgünlerin ardından, üyelerimizin görevlerine iade talebi ile birlikte, üyelerimize işlenen mobing davalarımızın, maddi ve manevi tazminat taleplerimizin takipçisi olacağız. Er ya da geç sosyal hizmet üretimine, iş barışına, eşitliğe ve adalete kast eden Ali Ekber Yurt ve liyakatsiz müdürler gidecek biz emekçiler mücadelemizi büyüterek, kararlılıkla devam edeceğiz”

Açıklamaya katılan kitle “Direne direne kazanacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganlarıyla açıklamayı sonlandırdı.Şubat 2024
PSÇPCCP
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Daha Fazla Emek Haberler