Bizimle iletişime geçin

Güncel

Dersim Belediyesi 5 yıllık faaliyet raporunu açıkladı

Dersim Belediyesi, 2019-2024 faliyet raporunu açıkladı. Raporda, “İşçilerin çalışma saati 7 saate düşürüldü. Ücretler ve yan ödemeler yükseltildi, çalışma süreleri kısaltıldı, genel tatil günleri arttırıldı. Kadınlara regl izni, menapoz hakkı verildi. Cinsiyetsiz bir toplum inşası için çalışmalar yürüttük. Kadın ve LGBTİ+ belediye emekçileri için özel düzenlemeler yaptık, eşitlik birimini kurduk” denildi.

2019 yılının Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF)’nin de bileşeni olduğu Dersim Demokratik Halk Dayanışması listelerinden TKP adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim Belediyesi’ni kazanmıştı.

Dersim Belediyesi, Nisan 2019-Ocak 2024 tarilerini kapsayan Faaliyet Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı.

Önceki dönem Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, raporun giriş kısmında yazılı olarak yaptığı açıklamada, sosyalist bir dünya görüşü ile hareket ettiklerini belirtti. Maçoğlu, “2019 yılının Mart ayında yapılan seçimlerde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) olarak ittifak içinde olduğumuz Dersim Demokratik Halk Dayanışmasının bileşenleri ile Dersim Belediyesi yönetimine seçildik. Yönetim dönemimizde kurumumuzun ilkeleri doğrultusunda, kapitalist toplumsal düzenin yok edici, tahakkümcü anlayışına karşı yaşamı, özgürlüğü ve adaleti savunan sosyalist dünya görüşünü esas alarak kamu hizmeti yürüttük. Bizler, yerel yönetim yasalarıyla belirlenmiş kamu hizmeti sınırlamalarını aşarak halkımızla birlikte hareket eden politikaları geliştirmeyi hedefledik. Bu bağlamda temel alt yapı hizmetleriyle birlikte, kamucu bir anlayışla kentin bütün sorunlarına dair, kentin özgün yapısına uygun çalışmalar yürüttük. Temel altyapı çalışmalarıyla, kamucu, ekolojik, afete dirençli ve şehircilik ilkelerine uygun, halkımızın refah düzeyini yükselten bir yöntemi esas aldık” ifadelerini kullandı.

‘Çalışma süreleri kısaltıldı’

Sosyalist program doğrultusunda, Dersim Belediyesi emekçilerinin söz sahibi olduğu, birlikte karar alma mekanizmasının işletildiği bir pratik geliştirdiklerine dikkati çekti. Maçoğlu, “Bu pratik sonucunda işçi sınıfının elde etmek için yüzyıllarca mücadele ettiği insan hakları Dersim Belediyesi’nde uygulama alanı buldu. Ücretler ve yan ödemeler yükseltildi, çalışma süreleri kısaltıldı, genel tatil günleri arttırıldı. Bunun yanından toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek ve sınıf bilincini güçlendirmek için özel düzenlemeler yapıldı. Yönetim dönemimizde hem Dersim’de hem ülkemizin diğer illerinde hem de yurt dışında yaşayan dostlarımızla büyük bir dayanışma ağı kurduk. Bu sayede halk fırını ve halk mutfağını yeniden yapılandırdık, ücretsiz yemek ve piyasa fiyatının yarısına satılan ekmek üretimine başladık, koronavirüs pandemisi döneminde ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra, tüm birimlerimiz ve imkanlarımızla sahada yer aldık, Belediyemizin bünyesine 17 yeni araç ekledik, giysibank, öğrenci bursları, eğitim malzemesi destekleri, asgari düzeyde tutulan su ve ulaşım fiyatlarıyla gelir düzeyi düşük yurttaşlarımızın yükünü hafiflettik” dedi.

‘Cinsiyetsiz bir toplum inşası için çalışmalar yürüttük’

Maçoğlu, toplumsal cinsşyet eşitsizliği ile mücadele ettiklerini vurguladı. Maçoğlu, “Yönetim dönemimizde toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle her alanda mücadele ettik. Tunceli Belediyesi Yerel Yönetim Faaliyetleri 5 Gündelik hayatta çok ciddi sosyal sorunlara maruz kalan kadın ve LGBT+ bireylerin yanında yer aldık, cinsiyetsiz bir toplum inşası için çalışmalar yürüttük. Kadın ve LGBT+ belediye emekçileri için özel düzenlemeler yaptık, eşitlik birimini kurduk, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bilinç oluşturmak için atölyeler, söyleşiler, çalıştaylar, paneller v.b. düzenledik, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde önemli yeri olan tarihlerde etkinlikler örgütledik” diye belirtti.

‘Binlerce üreticiyle doğrudan temas kurduk’

Kapitalist sistemin üretim tüketim ilişkisine karşı  kooperatif çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirten Maçoğlu, “Yerel yönetim deneyimlerimizden edindiğimiz birikimle, sermayenin esas alındığı üretim-tüketim ilişkisine karşı, demokratik-halkçı yerel yönetimler programı çerçevesinde Ovacık’tan Dersim merkeze uzanan kooperatifçilik çalışmaları yürüttük. Onlarca ilde kooperatif şubelerinin açılışını gerçekleştirdik, binlerce üreticiyle doğrudan temas kurduk, tarım ve kooperatifçilik üzerine eğitim programları düzenledik. Yönetim dönemimizde ekolojik hayatı hiçe sayan, doğayı talan eden burjuva anlayışa karşı Dersim’de ve ülkenin genelinde yürütülen maden ve baraj projelerine, avcılığa, orman yangınlarına v.b. karşı faaliyetler yürüttük” diye söyledi.

‘Mücadele etmeye devam edeceğiz’

Demokratik-halkçı yerel yönetimler programını daha da güçlendirerek mücadele etmeye devam edeklerini söyleyen Maçoğlu, “Şeffaf ve ortak yönetim ilkemiz gereğince kamuoyuyla her yıl gelir-gider tablomuzu paylaştık, halk meclisleri aracılığıyla yurttaşların öneri ve eleştirilerini dinledik, talepler doğrultusunda kararlar aldık. Kapitalist toplumsal düzen çok kültürlülüğü engellemekte, tek tip burjuva kültürünü dayatmaktadır. Bizler buna alternatif olarak Dersim kültürünün tüm öğelerini görünür kılmak ve desteklemek için kurslar, atölyeler, festivaller, söyleşiler, çalıştaylar, sempozyumlar, tiyatrolar, üretim faaliyetleri gibi çalışmalar yürüttük. Bunun yanında Dersim’in kültürü, doğası, bilinci çalışmalarımızı besledi, büyüttü. Belediye yönetimine seçilmemizin ardından, kayyum yüküyle borçlandırılmış bir belediyede faaliyet yürüttük. Elimizdeki kısıtlı bütçeye rağmen yapabileceğimiz her ne varsa halkımızın yararı doğrultusunda yapmaya çalıştık. Önümüzdeki dönemde demokratik-halkçı yerel yönetimler programını çok daha güçlendirerek mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre;

Yasal zorunlulukların üstünde düzenlemeler mevcut

Dersim Belediyesi, toplu sözleşme metinlerinde emeğin haklarını koruyan yasal zorunlulukların üstünde düzenlemeler mevcut. Ücretler için belirlenen yüksek zam oranları dışında Dersim Belediyesi’nde yan ödemelerle de ücretler desteklenmektedir. Ocak ve temmuz aylarında ödenen ikramiyelere ek olarak 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi ve 1 Mayıs işçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü için de ikramiye düzenlemesi yapıldı.  15-16 Haziran ve 1 Mayıs ikramiyeleri sadece işçilerin gelirinin artması açısından değil, işçi sınıfının mücadele hafızasının diri tutulması ya da sınıf bilincini desteklemesi açısından da önemlidir. İkramiyeler dışında Dersim Belediyesi’nde uygulanan toplu sözleşmelerde; eğitim yardımı, çocuk yardımı, yemek ve ulaşım yardımı, yakacak yardımı, giyim yardımı v.b. gibi kimi diğer sosyal kalemleri de bulunuyor. Böylece Dersim Belediyesi’nde çalışan işçiler çıplak ücretin daha üstünde gelir elde edebilmektedir.

Çalışma saati 7 saate düşürüldü

Dersim Belediyesi toplu sözleşmelerle çalışma sürelerini kısaltan düzenlemeler de yaptı. Buna göre günlük çalışma süresi 7 saate düşürülmüş, genel tatil günleri arttırılmıştır. Yasalarda yer alan genel tatil günlerine Dersim Belediyesi, 1 Eylül, 21 Mart ve 15-16 Haziran büyük işçi direnişini eklendi. Bu düzenlenmelerin benzerleri kadın ve LGBT+ işçiler için ayrıca düzenlenmiştir. Nitekim kadın ve LGBTİ+ işçilerin genel tatil günleri daha fazladır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Günü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü ve Onur haftası gibi kadınlar ve LGBTİ+’ların eşitlik mücadelesinde önemli yeri olan tarihlerde 1 günlük izin düzenlendi. Yine kadın işçiler için her ay kendilerinin belirleyeceği 1 gün regli ve menopoz izni düzenlendi.

1 Mayıs anıtı yapıldı

Dersim Belediyesi tarafından, sınıf bilincinin desteklenmesi ve emek tarihinde yaşanan mücadelelerin hatırlanması için kent merkezinde bulunan Demiroluk mevkiinde 1 Mayıs Anıtı yapıldı. Belediye Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile alınan karar doğrultusunda yapımına başlanan 1 Mayıs Anıtı 01.05.2021 tarihinde açıldı.

Halk ekmek fırını kuruldu

Dersim Belediyesi bünyesinde 01.08.2022 tarihinde Halk Ekmek Fırını kurdu. Belediye’ye yapılan bağışlarla kurulan Halk Ekmek Fırını aylık 140.000 ekmek üretmekte ve bu ekmekler piyasa fiyatının yarısına halkın hizmetine sunuldu.

129 hane, 200 kişi  halk mutfağı dayanışma faaliyetlerinden yararlandı

Dersim Belediyesi bünyesinde, bakıma muhtaç olan ancak bakacak kimsesi olmayan halkın yararlanacağı Halk Mutfağı Aralık 2022’den itibaren yeniden yapılandırıldı.  Halk mutfağı faaliyetleri kapsamında 1 Aralık 2022-16 Haziran 2023 tarihleri arasında 28 hafta süre ile  hafta içi 5 gün, günlük 1 öğün (öğlen), 4 çeşit yemek ve porsiyon başına 1 ekmek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz bir biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.  Halk mutfağı faaliyetlerinin kış mevsimlerinde yapılmasının nedeni yaşlı bireylerin büyük çoğunluğunun yaz mevsiminde köylerinde ikamet etmeyi tercih etmesidir. 1 Aralık 2022-16 Haziran 2023 tarihleri arasında 129 hane, 200 kişi halk mutfağı dayanışma faaliyetlerinden yararlandı.

Dersim’i depreme karşı dirençli kent haline getirmek amaçlandı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra, 3 Mart 2023 tarihinde hızlı  bir biçimde, henüz yasal zorunluluk yokken, Dersim Belediyesi İmar Müdürlüğü bünyesinde Deprem ve Kentsel İyileştirme Birimi oluşturuldu.  Bu birimde 2 jeofizik mühendisi, 2 jeoloji mühendisi ve 2 inşaat mühendisi istihdam edildi.  Dersim’i, depreme dirençli hale getirilebilmesi için kentin zemin yapısının ve yapı stoğunun incelenerek ihtiyaç duyulan çalışmaların başlatıldı.Jeofizik çalışmalar olarak, bölgesel zemin tanımlamaları yapmak amacıyla mahallelerde; 64 sismik ölçü (MASW), 23 rezistivite (DES) ve 20 mikrotremor çalışması yapıldı.  Ayrıca Afet İşleri Müdürlüğü kurulduktan sonra ruhsat alan 23 parsel için zemin etüt kontrolü gerçekleştirildi.  Bilim insanlarının katılımıyla, Dersim Merkez, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde kentimizin depremselliğinin tespit edilmesi amacıyla 360 noktada sismik inceleme (mikrotremor) çalışması yapıldı. Afet İşleri Müdürlüğü’nde jeolojik çalışmalar olarak, ruhsata dayalı özel şirketler tarafından yapılan sondaj kuyuları denetlendi. Buna göre Belediye jeoloji mühendisleri 12 adet sondaj kuyusu kontrolü gerçekleştirdi.

Depremde dayanışma gösterildi

Dersim Belediyeai Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 deprmeninde  ilk 24 saat içerisinde Pazarcık’ta 1 gıda mühendisi, 1 aşçı, 4 yardımcı personel, 1 hizmet aracı ve 4 ton kuru gıda ve mutfak malzemeleriyle halk mutfağı kurdu.  İlk gün 500 kişilik, ikinci günden itibaren 1000 kişilik 2 öğün, 2 çeşit yemek 2 hafta sürecince depremzedelere ulaştırıldı. Ayrıca ihtiyaç marketi oluşturulmuş ve depremzedelere 7/24 saat hizmet sunuldu. Yine deprem bölgesinden kentimize zorunlu olarak gelen depremzedelerin Dersim halkının ve Dersim’deki diğer kamu kurumlarının desteğiyle gıda, giyecek, kadın ve çocuk hijyen ürünleri, soba, odun, konaklama gibi ihtiyaçları giderildi. Dersim Belediyesi Halk Ekmek Fırınından deprem bölgesine 20 gün süresince günlük 10-12 bin ekmek ulaştırdı. Ayrıca Dersim Belediyesi, Dersim halkının ve yurtdışında yaşayan gönüllülerin dayanışmasıyla; gıda, su, su tankı, giyecek, soba, odun ve kömür, kadın ve çocuk hijyen ürünü, hayvan yemi, çamaşır makinesi ve tarım araçları gibi gündelik yaşamın sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan malzemeleri tırlarla deprem bölgesine ulaştırmıştır. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay illerine toplamda 67 tır dolusu malzeme gönderildi.

450 öğrenciye burs verilmesini sağladı

Desim Belediyesi her yıl eğitim-öğretim yılının başında öğrencilere, gönüllü yurttaşlar tarafından gönderilen kırtasiye malzemesi, tablet ve bilgisayar ulaştırdı. Dersim  Belediyesi 450 öğrenciye burs verilmesini sağladı.

Su fiyatlarını asgari düzeyde belirlendi 

Dersim Belediyesi içme suyunun bir hak olduğu bilinciyle, su fiyatlarını asgari düzeyde belirlendi.  2019-2023 yılları arasında su fiyatları sabit tuttu.  Buna göre söz konusu dönemde meskenlere verilen suyun 1 ton fiyatı 1,76 TL olarak belirlendi.  2024 yılı için ise meskenlerde suyun 1 ton fiyatı 2,15 TL’ye yükseltildi.

2 TL’ye otobüs sağlandı

Dersim Belediyesi ulaşımın bir hak olduğu bilinciyle, ulaşım fiyatlarını asgari düzeyde tuttu. Buna göre 2019-2022 yıllarında sivil 1,25 TL öğrenci 1 TL karşılığında belediye otobüslerinden yararlanabiliyorken, 2023 ve 2024 yıllarında sivil 2,5 TL öğrenci 2 TL karşılığında ulaşım hizmetini kullanabildi.

Eşitlik birimi kuruldu

Dersim Belediyesi, cinsiyetsiz bir toplum inşası ve yaşamın yenilenmesi için, doğadaki ve toplumdaki erk ve anlamı yapılandıran ataerki kategorilerinin ötesine geçmek için çaba sarf etti. Dersim Belediyesi bünyesinde eşitlik birimi kuruldu. Eşitlik biriminin amacı; ekonomik, sosyal ve kültürel ayrımcılıklara maruz bırakılan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, azınlık, LGBTİ+ bireyler, göçmenler, mülteciler ve sığınmacılara yönelik belediye politikaları geliştirerek, katılımcı bir belediyecilik çerçevesinde bu grupların daha iyi hizmet almasını ve karar alma organlarında etkili olmalarını sağlandı.

Kadın meclisi kuruldu

Dersim Belediyesi bünyesinde kadın meclisi kuruldu. Dersim Belediyesi,  28 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitlik Şartı imzaladı. Belediyeye ait 1 kadın danışma merkezi bulunuyor.  Psiko-sosyal destek, danışmanlık hizmeti, sağlık alanında danışmanlık, hukuksal danışmanlık (gönüllü avukatlar aracılığıyla), yönlendirme hizmetleri yer aldı. Her türlü şiddet başvurusunda bulunan kadın danışanlara yönelik belediyemiz hizmet modelleri ve baro desteği ile hukuksal haklar konusunda bilgilendirilme yapılıp psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmeti verildi.

Farkındalık eğitimleri verildi

Kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla kadın sağlığı eğitimleri, Bilim ve Aydınlanma Akademisi, belediyemiz sağlık çalışanları tarafından verildi.  Bu kapsamda gebelik, doğum ve lohusalık süreçleri, vücut temizliği, beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, emzirme ve meme bakımı gibi başlıklarda eğitimler verildi.

Meme kanseri ve kadın sağlığı için taramalar yaptı

Dersim Belediyesi, sağlık personeli tarafından doğum yapan aileler ziyaret edilerek emzirme, lohusa, meme bakımı konularında annelere bilgilendirilme yaptı.  Belediye, sağlık çalışanları kadın danışma merkezimize müracaat eden ve sağlık çalışması kapsamında ulaştıkları kadınları,  KETEM’e belediye ulaşım hizmetimizden yararlanarak götürmüşlerdir ve meme kanseri erken teşhis ve kadın sağlığı açısından taramaları yaptı. Dersim Belediyesi,  sağlık hizmeti kapsamında merkeze bağlı sekiz mahallede kadınların şeker ve tansiyon ölçümü, pansuman, enjeksiyon işlemleri yapılmıştır. Tansiyon ve diyabeti olan kadınlara beslenme konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Buna göre, 36 kadına pansuman, 70 kadına enjeksiyon, 1500 kadının tansiyon ölçümü, 600 kadının şeker ölçümü gerçekleştirdi.

4 park yeniden isimlendirildi

Dersim Belediyesi, kentte yer alan parkların isimleri ile ilgili çalışmalar yaptı. İl ve ülke düzeyinde yaşanan hak kayıplarını vurgulamak için yapılan bu çalışmalarda Belediye Meclisi kararıyla kentin çeşitli bölgelerinde yer alan 4 park, Gülistan Doku Parkı, Metin Göktepe Parkı, 10 Ekim Barış ve Demokrasi Parkı ve Düş Yolcuları olarak yeniden isimlendirildi.

Raporun tamamını okumak için tıklayın.Mayıs 2024
PSÇPCCP
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Daha Fazla Güncel Haberler