Bizimle iletişime geçin

Güncel

8. yargı paketi TBMM’ye sunuldu

8. yargı paketi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Değişikliklerin kabul edilmesi halinde adli para cezaları artırılacak, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak.

65 maddeden oluşan ve 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülen 8. yargı paketi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 

Bütün değişikliklerin kabul edilmesi halinde adli para cezaları artırılacak, denetimli serbestlik kriterlerinde değişikliğe gidilecek. Hapis cezası 1 ay bile olsa yüzde 40 oranında infaz, cezaevinde geçecek.

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeye de pakette yer verildi. 

Taslakta yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

• İnfaz süresine göre, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak.

• Suçlu, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40’nı yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi gerekecek.

Böylece denetimli serbestlik, 1 yıl uygulanmak yerine cezayla ortantılı olacak.

Adli para cezalarında yeni limit

• Adli para cezalarında ön ödemenin taban limiti ise 30 liradan 100 liraya yükselecek ve üst sınır 500 lira olacak.

• Hapis cezasının para cezasına çevrilmesindeki miktar, 100 lira ile 500 lira arasındaki bir rakamın gün ile çarpımıyla belirlenecek.

• Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarılacak.

• İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.

• Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.

• Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.

Soyadı kanununda değişiklik

• Mevcut durumda iki soyadı kullanabilen kadınlara, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla soyadı değişikliği yapmama, yani sadece evlilik öncesindeki soyadını kullanma hakkı tanınacak.

• Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.

• Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukukundaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine, Tazminat Komisyonu’na yapılabilecek.

Kıdemliye sınavsız arabuluculuk

• Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

• İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL’nin altı dikkate alınmayacak.

• Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu paketin yerel seçimlerden önce yasalaşmasını umduğunu söylemişti.Nisan 2024
PSÇPCCP
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Daha Fazla Güncel Haberler