Bizimle iletişime geçin

Ekoloji

Çeviri/ İklim Aktivizmi Nedir*?

İklim aktivizmi, dünyanın dört bir yanından insanların bir araya gelerek ulusal liderlere ve iş dünyası liderlerine yaşanabilir bir geleceği güvence altına almak için harekete geçmeleri yönünde baskı uyguladığında gerçekleşen şeydir.

İklim krizini çözmek , Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) belirttiği gibi, “belgelenmiş tarihi bir örneği olmayan” hızlı sosyal ve teknolojik değişim yapılmasını gerektiriyor . Bireyler olarak enerji ve ulaşım sistemlerimizi fosil yakıtlardan uzaklaştıracak veya ormansızlaşmayı durduracak tek bir eylemi hayal etmek zor . Ancak aktivizmin amacı, bunu tek başımıza yapmamıza gerek olmamasıdır. Bunun yerine, politika yapıcılar üzerinde baskı oluşturmak veya işleri yapmanın alternatif yollarını modellemek için kolektifler ve topluluklar olarak bir araya gelebiliriz.

Bu, daha fazla insan katıldıkça daha etkili olan bir şey. Aktivist, yazar ve kendini “İklim insanı” olarak ilan eden Mary Heglar’ın belirttiği gibi, “Evet, iklim krizini tek başınıza çözemeyeceğiniz doğru, ama bu daha da önemli. sen olmadan çözemeyeceğimiz doğru. Bu bir takım sporu.”

Tarih

İklim aktivizmi, Dünya’yı, bitkilerini ve hayvanlarını korumaya yönelik uzun bir hareket geçmişine dayanıyor. İnsan kültürleri, en az 5.000 yıl öncesinden beri ekoloji ve doğayla uyum içinde yaşamanın önemi konusunda bir farkındalık geliştirmiştir . Ancak ilk çevre aktivistleri , 1720’de Jodhpur Maharaja’sının bir saray inşa etmek için bir ormanı kesmesini engellemeye çalışan ve çabaları nedeniyle öldürülen Hindistan’daki Khejarli’deki Bishnoi Hinduları olabilir . Modern çevre ve hayvan hakları kavramları, 18. ve 19. yüzyıllardaki Sanayi Devrimi sırasında doğal dünyanın giderek daha fazla sömürülmesiyle birlikte gelişti. Ralph Waldo Emmerson, Henry David Thoreau ve John Muir gibi yazarlar, doğal dünyanın bazı bölümlerinin insan faaliyetlerinden korunması gerektiğini tartışmaya başladılar.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde nükleer silahların geliştirilmesi, kimyasal pestisitlerin yaygın kullanımı ve artan kirlilik, Dünya’nın kırılganlığı konusunda farkındalığın artmasına yol açtı. 1960’lar ve 1970’ler, büyüyen çevre hareketi açısından özellikle önemli onyıllardı. Rachel Carson’ın 1962’de yayınlanan Sessiz Bahar adlı eseri bir “dönüm noktası”ydı; 24 ülkede 500.000’den fazla kopya satarak çevresel yıkım ile halk sağlığı arasındaki bağlantı konusunda farkındalık yarattı . 1970 yılında ABD Senatörü Gaylord Nelson, dünyanın ilk Dünya Günü’nü düzenlemek için savaş karşıtı hareketin taktiklerinden yararlandı . Güne 20 milyon insan katıldı ve petrol sızıntısı, kirlilik ve vahşi doğanın tükenmesi gibi çeşitli çevresel sorunlara karşı mücadeleler birbirine bağlandı. Büyüyen hareketin ABD çevre politikası üzerinde büyük bir etkisi oldu ve ABD Çevre Koruma Ajansı’nın ( EPA ) kurulmasına ve Temiz Hava ve Temiz Su Yasalarının kabul edilmesine yol açtı. 1973’te Kuzey Hindistan’daki topluluklar, yaygın ormansızlaşmayı protesto etmek için üç yüzyıl önceki Bishnoi’den ilham aldı. Sarılmak ya da kucaklaşmak anlamına gelen Chipko hareketini kurdular . Kadınların liderliğindeki topluluk üyeleri, ağaçların etrafına sarılarak ağaçların kesilmesini önleyecekti. Protestoların uluslararası medyanın ilgisini çekmesi, çevre aktivistlerini tanımlamak için “ağaçları kucaklayan” ifadesinin yayılmasına yol açtı.

İklim krizine karşı hareket , sera gazı emisyonlarının küresel sıcaklıklar üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığın artmasıyla birlikte büyüdü . ABD’li bilim adamları ilk kez 1965’te ” sera etkisi ” konusunda uyarıda bulundular ve yer bilimci Wallace Broecker on yıl sonra “küresel ısınma” terimini icat etti. Ancak medyanın artan kuraklık ve sıcak hava dalgaları ile artan sıcaklıklar arasında bağlantı kurması ancak 1980’li yıllara rastladı . 1988’de BM, sorunu incelemek için Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ni kurdu ve NASA bilim adamı James Hansen, insan faaliyetlerinin halihazırda daha aşırı hava olaylarına yol açtığı gerçeğini Kongre’ye ifade etti . 1992’de uluslararası toplum, küresel iklim ve ekonominin ilk kez birlikte ele alındığı, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin bir BM konferansı olan Rio Dünya Zirvesi için bir araya geldi. Bugün tanıdığımız iklim hareketi gerçekten ciddi anlamda 21. yüzyılın ilk on yılında başladı. Artan farkındalığa rağmen, dünya çapında fosil yakıt tüketimi 1980’den bu yana neredeyse iki katına çıktı. Bilimin bize söyledikleriyle liderlerimizin bu konuda yaptıkları arasındaki tutarsızlık, kitlesel protestolara ve 350.org ve Fridays For Future gibi grupların oluşmasına yol açtı . İklim değişikliğine karşı ilk Küresel Eylem Günü 2005 yılında Montreal’deki BM iklim konferansı çevresinde gerçekleşti ve gösteriler o zamandan beri her yıl tekrarlanıyor.

This Changes Everything

İklim aktivistleri, dünya liderlerine fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmaları yönünde baskı yapmak için, boru hattı inşaatını engellemek gibi doğrudan eylemlerden, politikacılarla lobi faaliyetleri yürütmeye ve farkındalığı artırmaya kadar çeşitli taktikler kullandı.

“ Blockadia ”, Naomi Klein’ın This Changes Everything (Bu Her Şeyi Değiştirir) adlı kitabında popüler hale getirdiği bir terimdir . Kendisi burayı “’sıradan’ insanların […] bedenleriyle veya mahkemelerde bu aşırı sömürü çağını durdurmaya çalıştığı, gezici ulusötesi çatışma bölgesi […]” olarak tanımladı. Temel olarak, fosil yakıt projelerini veya çıkarımını engellemek için doğrudan eyleme geçen, genellikle Yerli veya ön saflarda yer alan topluluklar olmak üzere insanları ifade eder. ABD’deki önemli örnekler arasında Dakota Erişim Boru Hattı’na karşı yerlilerin önderlik ettiği protestolar ve Keystone XL boru hattına karşı nihai olarak başarılı olan hareket yer alıyor . Uluslararası düzeyde , Nijer deltasındaki Ogoni halkının Shell’e karşı hareketi ve Ekvador’da petrol çıkarılmasına karşı Yasuni girişimi önemli ilk ilham kaynaklarıdır. Çevresel Adalet Atlası şu anda Kaliforniya’daki hidrolik kırma karşıtı eylemlerden Filipinler ve Çin’deki kömür santrallerine karşı protestolara kadar 69 vakayı haritalandırıyor.

İklim sorumluluğu

Hükümetlerin ve fosil yakıt şirketlerinin iklim değişikliği konusunda harekete geçme konusundaki başarısızlıklarından yasal olarak sorumlu tutulması yönünde de giderek artan bir baskı var . 2021’de Hollanda’nın Dostları , Hollanda mahkemesinin Royal Dutch Shell’in emisyonlarını Paris anlaşması uyarınca azaltması gerektiğine karar vermesiyle büyük bir zafer ilan etti ; bu, ilk kez özel bir kuruluşun iklim krizine yaptığı katkılardan sorumlu tutulduğu anlamına geliyordu. . Bir Hollanda mahkemesi ayrıca Hollanda’nın sera gazı emisyonlarını 2020 yılına kadar en az yüzde 25 oranında azaltması gerektiğine karar verdi ve Paris’teki bir mahkeme 2021’in başlarında Fransız hükümetinin emisyonlarını yeterince hızlı azaltmadığına karar verdi. Çocuk Vakfımız ayrıca özellikle çocukların güvenli bir çevreye sahip olma hakkını güvence altına almak için çalışıyor ve hükümetleri harekete geçmeye zorlamak için mahkemeleri kullanıyor.

Siyasi baskı

Doğrudan eylemler, protestolar, lobi faaliyetleri, davalar ve farkındalık yaratma yoluyla politikayı etkilemeye çalışan çok sayıda çevreci kar amacı gütmeyen kuruluş bulunmaktadır. Bu grupların birçoğu iklim hareketinden öncesine dayanıyor ancak nesli tükenmekte olan türleri koruma, yaşam alanlarını muhafaza etme ve kirlilikle mücadele etme çalışmalarına fosil yakıtların azaltılmasını da eklediler. Uluslararası alanda etkili gruplar arasında Greenpeace , Dünya Yaban Hayatı Fonu ve Dünyanın Dostları yer alıyor . ABD’deki önemli oyuncular arasında Sierra Club , Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi , Biyolojik Çeşitlilik Merkezi ve Çevre Savunma Fonu yer alıyor . Rainforest Action Network , Oceana ve Ocean Conservancy gibi belirli ekosistemleri korumaya odaklanan gruplar da vardır .

Değişim

Çevresel eylemin başka bir biçimi de, bireysel olarak ya da daha büyük bir topluluğun parçası olarak, çevre üzerindeki etkinizi azaltmak için her gün eylemlerde bulunmaktır. Bu , güneş panelleri takmak, ampulleri daha enerji tasarruflu LED’lerle değiştirmek veya kıyafetleri soğuk suda yıkamak gibi kişisel alışkanlıklarınızda değişiklik yapmak anlamına gelebilir . Ancak başkalarıyla birlikte gerçekleştirebileceğiniz eylemler de vardır. Çöp temizleme çalışmaları hem çöpleri ortadan kaldıran hem de katılımcıların kirliliğin boyutunu anlamalarına yardımcı olan bir örnektir. Gerilla bahçeciliği herkesin ihmal edilen kamusal alanlara tohum ekebilmesinin bir yoludur. Permakültür ve Geçiş Kentleri gibi eşzamanlı olarak yerel bir topluluğu daha sürdürülebilir hale getirmek ve büyüme uğruna tüketim ve ekonomik büyümeden ziyade insana ve ekolojik refaha değer veren alternatif bir yaşam tarzını modellemek için çalışan hareketler de var .

Önemli Aktivistler ve Kuruluşlar

Geçtiğimiz birkaç on yılda aktivizmleriyle manşetlere çıkan birçok kişi ve kuruluş var. Medyada alıntı yapılan her yüksek profilli aktivistin şöhretini mümkün kılan sayısız isimsiz organizatör, dilekçe sahibi ve yürüyüşçü bulunduğunu hatırlamak her zaman önemlidir.

Bill McKibben ve 350.org

350.org, küresel ısınmayla ilgili ilk genel okuyucu kitlesine yönelik kitaplardan birini yazan yazar Bill McKibben ile birlikte çalışan üniversite arkadaşları tarafından 2008 yılında kuruldu. Adını atmosferdeki güvenli karbondioksit seviyesi olan milyonda 350 parçadan alıyor. (Şu anda 400’lü yıllardayız ). Örgüt, küresel eylem günleriyle başladı ve şu anda dünya çapındaki taban hareketlerinde aktif olarak yer alıyor. Üç ana hedefi var: yenilenebilir enerjiye adil geçişi hızlandırmak , tüm yeni fosil yakıt projelerini durdurmak ve iklimi kirleten enerji kaynaklarına verilen paraya son vermek.

Greta Thunberg ve Gelecek için Cumalar

İsveçli genç Greta Thunberg, 2018’de bir öğrenci iklim hareketi başlattı ve 15 yaşındayken, küresel ısınmayı çok daha düşük bir seviyede sınırlamaya uygun bir iklim politikası çağrısında bulunmak üzere seçimlerden önceki üç hafta boyunca ağustos ayı boyunca her okul gününü İsveç Parlamentosu dışında geçirdi. sanayi öncesi seviyelerin iki santigrat derece üstünde. Onun tek kişilik grevi, kısa sürede Gelecek için Cumalar adı verilen okul grevlerinden oluşan küresel bir gençlik hareketine dönüştü. Thunberg, aktivizmi nedeniyle medyanın yoğun ilgisini çekse de, Uganda’dan Vanessa Nakate ve Hindistan’dan D isha Ravi gibi dünyanın dört bir yanından eşit saygıyı hak eden birçok genç iklim aktivisti de ona katılıyor .

Gündoğumu Hareketi

ABD’deki gençlerin önderlik ettiği bir diğer iklim örgütü de , 2018’de Nancy Pelosi’nin ofisinde herkese iyi işler sağlarken yenilenebilir enerjiye geçiş için Yeşil Yeni Düzen çağrısında bulunan oturma eylemiyle öne çıkan Gündoğumu Hareketi’dir . Gündoğumu Hareketi aynı zamanda 2020 ABD seçimlerinde iklim odaklı adayları desteklemek için oyların alınmasında da etkili oldu ve ülke tarihindeki en büyük gençlik katılımına yönelik olarak 6,5 milyondan fazla seçmenle temasa geçti.

Yokoluş isyanı

Yokoluş İsyanı (XR), iklim eylemini teşvik etmek için şiddet içermeyen sivil itaatsizliği kullanmak amacıyla 2018 yılında Birleşik Krallık’ta başlatıldı. Grup özellikle Birleşik Krallık hükümetine iklim için acil durum ilan etmesi, 2025 yılına kadar karbonsuz bir ekonomi için çalışması ve iklim politikasını şekillendirecek bir vatandaş meclisi oluşturması çağrısında bulundu. Grup, 2019 yılının Nisan ayında Londra’nın bazı kısımlarını durma noktasına getirdi. Sonraki ay, Birleşik Krallık parlamentosu dünyada iklim için acil durum ilan eden ilk yasama organı oldu . Grubun temel talepleri şu anda dünya çapında 1.200’den fazla grup tarafından benimsendi.

Bir insan olmanın olduğu kadar, iklim aktivisti olmanın da birçok yolu var. Heglar bunu basitçe şöyle ifade etti: “İyi olduğun şeyi yap. Ve elinden gelenin en iyisini yap.” Bu, gösterilere katılmaktan temsilcilerinizi çağırmaya, diğer insanlara sokağa çıkarken çocuk bakımı ve yiyecek sağlamaya kadar her şey olabilir.

Ancak, dahil olmak için ilk adımları atmak hala bunaltıcı olabilir. Global Citizen, 21. yüzyıl aktivizmine yönelik, özellikle iklim veya çevre aktivizmi için kolaylıkla değiştirilebilecek bir rehber sunuyor. İlk nokta amacınızı seçmektir. İklim veya çevre ile ilgili en çok endişe duyduğunuz belirli bir konu var mı? Veya kapatmak veya temizlemek istediğiniz fosil yakıtlı bir enerji santrali veya kirlilik sıcak noktası gibi yerel bir sorun mu var? İkincisi, sizinle aynı konuları önemseyen diğer insanlarla bağlantı kurmaktır. Yukarıda bahsedilen kuruluşların web sitelerinin hepsinde daha fazla bilgi almak için doldurabileceğiniz formlar bulunur ve birçoğunun katılabileceğiniz yerel şubeleri vardır. Katılacak daha fazla grup için ABD İklim Eylem Ağı üyelerinin yer aldığı bu listeye ve uluslararası gruplara yönelik bu listeye göz atabilirsiniz .

Bir sonraki ipucu sesinizi kullanmaktır. Sosyal medya bilgi ve görüşlerin yayılmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Hatta politikacılarla veya iş dünyasının liderleriyle doğrudan etkileşime girebilirsiniz. Heglar , Twitter gibi sosyal medya sitelerinde fosil yakıt şirketlerinin alenen utandırılması eylemini tanımlamak için ” yeşil trolleme ” terimini icat etti . Ancak hayatınızı aktivizme adamak zorunda olmadığınızı unutmamak önemlidir. İster bir dilekçeyi imzalamak, ister bir makaleyi retweetlemek, ister yılda bir protestoya katılmak olsun, elinizden geleni yapmanızda bir sakınca yoktur. Aktivizmin amacı mümkün olduğu kadar çok insanın katılmasıdır, böylece hiç kimse her şeyi yapmak zorunda kalmaz. Son olarak aktivizminizle yaratıcı olabilirsiniz. Örneğin, 20 yaşındaki iklim aktivisti Edgar McGregor, salgını 589 gün boyunca her gün Los Angeles’taki bir yürüyüş alanında çöp toplayarak ve kaydettiği ilerlemeyi sosyal medyada paylaşarak geçirdi.

Curbed, iklim değişikliğiyle mücadele için birey, mahalle, şehir ve topluluk düzeyinde gerçekleştirebileceğiniz eylemlere ilişkin yararlı bir rehber sağlar . Bunlar arasında çimlerinizi kaldırmak ve et tüketimini  azaltmak , ağaç dikmek ve arabaları şehir sokaklarından kaldırmak, gece ışık kirliliğini azaltmak ve belediye binası toplantısına katılmak ve seçilmiş temsilcilerinizin iklim sorunları konusunda nerede durduğunu öğrenmek ve desteklemiyorlarsa onlarla iletişime geçmek yer alıyor. gerekli iklim eylemi.

Çevresel Aktivizmin Sorunları

İklim veya çevre aktivizminin tümü eşit yaratılmamıştır. Yalnızca geri dönüşüm veya yerel alışveriş gibi bireysel eylemlere odaklanan türden bir aktivizm, yapısal sorunları ve iklim değişikliğinden gerçek anlamda sorumlu olan büyük şirketleri ele almasa da, nispeten varlıklı insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayabilir. Veya alternatif olarak, bireysel eylemlere yapılan vurgu, gerçek hatanın başka yerde olmasına rağmen, mükemmel bir yeşil yaşam tarzını yönetemedikleri takdirde insanların utanmasına neden olabilir. Bir analiz, 1988’den bu yana küresel endüstriyel sera gazı emisyonlarının yüzde 51’inden yalnızca 25 kurumsal ve devlet kuruluşunun sorumlu olduğunu, 100 şirketin ise bu emisyonların yüzde 71’inden sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.

Gezegeni Kurtarmayı Durdurun! adlı bir kitap yazan yazar Jenny Price ! Çevreci Manifesto , iklim değişikliğinin insanların kişisel tercihlerle çözmeyi umduğu tek önemli sorun olduğuna dikkat çekti. Grist’e “Sorunu mutfaklarımızda çözebileceğimize inanmayı bırakıp büyük sistem değişiklikleri için çalışmaya başlamalıyız” dedi. Heglar, başka bir makalesinde, tarihsel sera gazı emisyonlarının üçte birinden sorumlu olan ABD’deki insanların kişisel tüketici tercihlerinin bir fark yarattığını, ancak daha yeşil bir yaşam tarzı yaşamanın, bu yolda yalnızca ilk adım olduğunu savundu. İklim krizini sona erdirmek için, kumaş alışveriş çantanızı hatırlayamayacak ya da elektrikli bir araba satın alamayacak kadar meşgul olsanız ya da mali açıdan zor durumda olsanız bile, yine de yapısal değişim için baskı yapmalısınız. “Ampulünüzü değiştirerek başlayın, ancak orada durmayın” tavsiyesinde bulundu. “İklim grevine katılmak veya bir mitinge katılmak kişisel bir eylemdir.”

Sorunun bir kısmı Price’ın eleştirdiği bir fikirle ilgili: Kurtarmak istediğimiz gezegenin, şehirlerimizde soluduğumuz hava ya da park alanlarında solmakta olan bitkiler değil, vahşi doğada korunması gereken bir şey olduğu fikri. Düşük gelirli beyaz olmayan insanların yürüyüş veya kamp gibi açık hava etkinlikleri için paraya sahip olma olasılıkları daha düşüktür ve bu nedenle, Kanser Sokağı gibi bir yerde yaşıyor olsalar bile kendilerini potansiyel çevreciler olarak görmeyebilirler . John Muir gibi ilk doğa korumacılar ırkçı açıklamalarda bulundular ve onun savunduğu koruma türü (el değmemiş alanların gelecek nesiller için ayrılması), ABD milli parkları haline gelen bölgelerde yaşayan Yerli halkı görmezden geldi ve dışladı . Koruma artık , şu anda Dünya’nın biyolojik çeşitliliğinin yüzde 80’ini koruyan Yerli halkın toprak haklarının korunmasını vurgulayacak şekilde değişiyor .

Ana akım çevrecilikte ırkçılığın varlığı, ön cephedeki toplulukların her zaman kendilerini ve ekosistemlerini korumak için mücadele ettiği gerçeğini ortadan kaldırmamalı. “Ağaç kucaklayan” sözcüğünün Hintli kadınlardan kaynaklandığı, ancak sonradan beyaz, Orta Sınıf hippileri aşağılamak için kullanılması, bu kavgaların tarihsel olarak nasıl silindiğinin bir örneğidir. Bugün, bu çevre savunucuları eylemleri nedeniyle büyük bir riskle karşı karşıyadır. 2020’de rekor sayıda 227 çevre savunucusu öldürüldü; bunların biri hariç hepsi Küresel Güney ülkelerindeydi. Yerli halk dünya nüfusunun yalnızca beşte birini oluştursa da, 2015 ile 2019 yılları arasında Global Witness’ın bildirdiği toprak savunucularına yönelik saldırıların üçte birinden fazlasına maruz kaldılar.

Aktivizm neden önemlidir?

2012 yılında karmaşık sistem araştırmacısı Brad Werner, provokatif başlıkla bir konuşma yaptı: ” Dünya berbat mı?” ” Bilgisayar modeline dayanan cevap, önemli bir uyarıyla birlikte büyük bir evetti. Kapitalist ekonomik sistemimiz, “kültürün dışına çıkıp insanlığı farklı bir yola yönlendirecek” bir popüler direniş hareketi ortaya çıkmadıkça, gezegenin kaynaklarını geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar tüketmeye devam edecek.

Çevre ve iklim aktivizmine katılmak, bireyler olarak ortak evimizin ve özellikle ekolojik yıkıma karşı savunmasız olan insanların ve ekosistemlerin savunulması ve korunmasında rol oynayabilmemizin en büyük yoludur.(*EcoWatch isimli siteden çevrilmiştir)Temmuz 2024
PSÇPCCP
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Daha Fazla Ekoloji Haberler